7. klass

Klassijuhataja õpetaja Kati Kümnik
Robert Kööp
Helena Lisette Lätt
Merete Matrov
Janar Meidla
Janne-Liisa Oja
Amelia Razduvanova
Ramon Asdor Zvejnieks
Enn-Erik Vissak