Arvutiõpetus

Kati Kümnik

 • Sündinud 3. novembril 1986.
 • Lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafia ja keemia õpetaja eriala bakalaureusekraadiga, lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistriõppe cum laude eripedagoog-nõustajana.
 • Kutsekoja poolt omistatud õpetaja kutse.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 22.augustist 2011.
 • Hetkel lapsehoolduspuhkusel.
 • Kontakt kati.kymnik@kiltsimois.ee
Kati Kümnik

TANEL KÜMNIK

 • Sündinud 12. veebruaril 1987.
 • Lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe matemaatikaõpetaja erialal 2019.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 22.augustist 2011.
 • Õpetab 5.-9. klassile matemaatikat, 8.-9.klassile füüsikat, 5., 7.-9. klassile arvutiõpetust.
 • Vanema astme huvijuht.
 • Õpetajate usaldusisik.
 • 6. ja 7. klassi juhataja.
 • Kontakt tanel.kymnik@kiltsimois.ee
TANEL KÜMNIK