Eesti Keel

MARI-VIVIAN ELLAM

 • Sündinud 16. märtsil 1982.
 • Lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja erialal 2006.
 • Õpib Tallinna Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 1.septembrist 2011.
 • Hetkel lapsehoolduspuhkusel.
 • Kontakt marivivian.ellam@kiltsimois.ee
MARI-VIVIAN ELLAM

ADA VÄÄT

 • Sündinud 10. jaanuaril 1953.
 • Lõpetanud E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuurharidustöö erialal 1976.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 19. veebruarist 2018.
 • Õpetab 6. – 9. klassile eesti keelt ja kirjandust.
 • 8. ja 9. klassi juhataja.
 • Kontakt ada.vaat@kiltsimois.ee
ADA VÄÄT