Loodusõpetus

KATI KÜMNIK

 • Sündinud 3. novembril 1986.
 • Lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafia ja keemia õpetaja eriala bakalaureusekraadiga, lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistriõppe cum laude eripedagoog-nõustajana.
 • Kutsekoja poolt omistatud õpetaja kutse.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 22.augustist 2011.
 • Õpetab 5.-6. klassile loodusõpetust, 8.-9. klassile keemiat ning 5. ja 7.-9. klassile arvutiõpetust.
 • Kontakt kati.kymnik@kiltsimois.ee
KATI KÜMNIK

KASPAR NURK

 • Sündinud 22. aprillil 1974.
 • Lõpetanud Tartu Ülikooli doktoriõppe keskkonnatehnoloogia erialal.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab asendusõpetajana alates 26. augustist 2019.
 • Õpetab 7. klassile loodusõpetust, 7.-9. klassile bioloogiat, 7.-9. klassile geograafiat, 7. klassile keskkonnaõpet, 6. klassile ühiskonnaõpetust ja 8.-9. klassile ajalugu.
 • Kontakt kaspar.nurk@kiltsimois.ee
KASPAR NURK