1932

1932b

I reas istuvad:   Feliks Braun,    õp. Heinrich Bach,   juh. Voldemar Toom, Valter Vöörman,   Leo Vunk,    õp. Marta Sakk   õp. Alma Proosa

Seisavad:  Anton Kruusbart,   Karl Braun,   Leida Toots,   Anni Vaivod, Valentiina Nikolajev,   Liidia Etti

Täpsustatud õppenõukogu protokolli alusel.