1939

1939b

Istuvad:  Johannes Tõeväli,   Hilja Ellert (ei lõpetanud),   õp. Hilda Venig, juhataja Voldemar Toom,   õp. Hindrek Oja,  Velta  Pung (1940), Erna Freienthal

Seisavad:  Kaljo Tenno,   Endel Meier,   Johannes Vähi,   Kaljo Lang, Endel Saar,   Ilo Pilv

Täiendatud õppenõukogu protokolli alusel.