1940

1940b

I reas istuvad:  Velta Pung,   Hilme Hoissaar (ei lõpetanud),   õp. Hindrek Oja, juhataja Aleksander Traks,  Laine Randoja,   Helmut Lainvee

II reas:   õp. Alma Proosa,   Õie Sõstar (1941),   Hilja Ellert (ei lõpetanud),   Aino Kurmiste, Selma Lääts,   Ella Martens,   Marta Kadak (ei lõpetanud),    õp. Hilda Venig

III reas:  Vassili Bogdanov (ei lõpetanud),   Aleksei Pantelejev,   Kalju Arume, August Aasa (ei lõpetanud),   Edgar Lahe (ei lõpetanud),   Voldemar Raidla

Täpsustatud õppenõukogu protokollide alusel.