1977

1977b

Kükitavad:   Aivar Likemets,  Alar Husu,  Arvi Grauberg,   Sulev Sivadi

Seisavad:  Aili Pajula,    Ira Ingeroinen,   õp. Mall Võhandu,   Maile Tombak, Laine Kesti

   Pildilt puuduvad:   Rudolf Augervald,   Elmar Kuusemäe,   Raivo Rüngas, Ain Liiv

Aastapäev 2010

Aastapäev 2015

Aastapäev 2020