Kooli jõulupidu

21.detsembril kell 18.00 toimub KOOLI JÕULUPIDU.
Tegutseb KILTSI TV.
Kohvik, õnneloos.