Võimlemispidu

17.detsembril toimub kooli saalis VÕIMLEMISPIDU.