Maalehe maadlusvõistlus

Nädalavahetusel, 30.-31. jaanuaril, toimus järjekordne Maalehe meistrivõistlus, mis kujunes väga esinduslikuks.
Võistluste avamisel kõlasid nii Kaitseväe orkestri marsid kui kindral Kerdi avakõne.
Eesti noorte maadlusparemikule oli konkurentsi pakkumas Läti moormaadlejad. Võistluse esimesel päeval võisteldi kehalistes katsetes. Selgitati parimad kolme joone jooksus, sillas ringi jooksus, lõuatõmbamises, maadlusnuku heitmises ja paigalt kaugushüppes. Selline võistlus annab noorsportlastele hea võrdlusmomendi oma kehalistest võimetest. (Lembit Kalter)

Kehalistel katsetel saavutas Rapiiat Chopalaeva 1. koha.
Vabamaadluses saavutas Rapiiat Chopalaeva 2. koha.
Treener Lembit Kalter,