Kooli ajaleht

Tänasest on kooli kodulehel jälle avaldatud värske ajaleht. Ajalehe toimetusse kuuluvad peatoimetajana Merette Möldre, abilistena Eliise Kivistu, Crystal-Speli Lõhmus, Siret Aleksa ja Urmeko Andres Aal. Nõu ja jõuga on abis kõik õpilased ning õpetajad. Esialgu plaanib toimetus anda välja uue ajalehe kord veerandis. Aitäh õpilasesindusele ning õpetaja Liisu Tähele.