Midrimaa

Algklasside jaoks pole võistlusi ja konkursse, rääkimata aineolümpiaadidest, õppeaasta jooksul just palju. Lastekirjanik Ellen Niidule pühendatud etluskonkurss “Midrimaa” annab võimaluse ennast proovile panna ja omavanustega mõõtu võtta. Sel aastal toimus etluskonkurss Tapal. Meie kooli esindasid Helena Lisette Lätt ja Kaarel Elmik. Aitäh lastele ja neid juhendanud õpetaja Agnes Leemetsale ning õpetaja Marje Kerdile. Kool tänab abi eest Õnnela Kuusemäed.