Mitmekesisus rikastab

Käesoleval ja järgneval kooliaastal osaleb Kiltsi kool Erasmus+ rahvusvahelises projektis “Richness By Diversity” (Mitmekesisus rikastab). Koostööpartneriteks on koolid Portugalist, Hispaaniast, Itaaliast ja Bulgaariast. Kõigil koolidel on kogemusi uussisserändajate õpetamisel ja koostöös on kavas luua esmaseid õppevahendeid keelt mittetundvate õpilaste tarbeks erinevas vanuseastmes.

Projekti on kaasatud ka õpilased, kes on parimad eksperdid õppematerjalide alal. Samuti saavad nad reisidel kogeda ebamugavat kuid väga kogemuslikku võõrast keele- ja kultuuritausta. Paneme nii õpetajad kui õpilased olukorda, kus oma kodukeelest ja inglise keele oskusest jääb väheks.

Esimene projektikohtumine õpetajate vahel toimub oktoobri lõpus Kiltsis. Jaanuaris külastame koos õpilastega Itaaliat ning aprillis Portugali.