Loodusainete päev

Sellel aastal tähistati loodusainete päeva viktoriiniga. vastamisel oli oluline võimalikult lai silmaring ning veidi pidi ka õnne olema. Valikvastustega peamurdmise võitis 1. klass, teisele kohale jäi 7. klass ja kolmandale 4. klass. Aitäh õpetaja Kati Kümnik!