Isamaateemaline loomingukonkurss

Kolmapäeval, 6. veebruaril toimus koolis isamaaliste luuletuste, jutukeste ja kõnede konkurss. Koolipere ees julgesid esineda ligi pooled õpilased. Kõige nooremad väljendasid enda mõtteid luulekeeles (juhendaja õpetaja Ann Lurand). Väga ilusaid jutukesi kodust olid kirjutanud 2. ja 3.klassi õpilased (juhendaja õpetaja Agnes Leemets). 4. klassi õpilased olid mitmekesisemad – esitusele tuli nii luuletusi kui jutukesi (juhendaja õpetaja Marje Kert). Vanema astme õpilased olid esinemiste poolest tagasihoidlikumad. Seda enam teeb head meelt Kerdo Kuusmaa soov ja julgus omaloomingulise luuletusega Kiltsi koolist teiste ette tulla (juhendaja õpetaja Ada Väät). Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele!