Vajame loodusainete asendusõpetajat

Kiltsi kool vajab alates 1.septembrist 2019  osalise koormusega loodusainete (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia) asendusõpetajat. Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentidega saata aadressil kiltsipk@kiltsimois.ee või paberkandjal Kiltsi Põhikool, 46218, Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa 31. juuliks 2019. Info telefonil 5202921.