Õpilasesinduse valimine

  1. oktoobril toimusid meie koolis uue õpilasesinduse valimised. Saali olid seatud valimiskabiinid, koostatud olid valijate nimekirjad ja muidugi oli ka kandidaadid ootusärevuses. Valimislubadused andsid aimu, kuidas õpilased soovivad koolielu huvitavamaks muuta. Üle mitme aasta oli konkurentide hulgas ka paar poissi. Õpilaspileti alusel said lapsed valimissedeli ja pärast kooli templiga kinnitamist lipsas sedel valimiskasti. Häältelugemiskomisjon Arthuri ja Villemi näol tegid kokkuvõtted ja enim hääli saanud õpilaseks osutus Amanda. Õpilasesindusse valiti veel Darja Borisova, Lilli-Ly Hiielaid, Eliise Kivistu, Heli-Liis Aleksa, Romet Belov, Stella-Mia Meidla, Egle Vissak, Laura Hiielaid ja Kaarel Elmik. Aitäh vapratele kandidaatidele, valimi9stel aktiivsetele osalejatele ja õpetaja Liisu Tähele!