Kooli sulgemine koroona-viiruse leviku tõkestamiseks

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Tuginedes Haridus-ja Teadusministri otsusele jätkab Kiltsi Põhikool alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevust koduõppe vormis. Kuna meile teadaolevalt koolis haigusjuhtumit ei ole, siis on tegu ennetava abinõuga. Esialgu on ise- ja koduõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolimajja tulla ei saa. Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringid ja trennid. Õpetajad käivad vajadusel koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas.
Loodame, et teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodus olemine ning õppimiseks vajalikud seadmed (võimalusel digiseade ekraani ja klaviatuuriga ning internetiühendus). Õpetajad saadavad vajalikku õppeinfot vastavalt tunniplaanile e-kooli vahendusel.

Endiselt paneme kõigile südamele, et tuleb kindlasti järgida Terviseameti kõiki nõudeid ka antud olukorras!

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta täna koju kaasa oma koolis olevad õppematerjalid, mis asuvad klassides, garderoobis või on mujal (õpikud, töövihikud jne). Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult koristada.

Veel pakume võimalust laenutada kodus õppimise perioodiks raamatukogust kaasa kirjandust.

Küsimuste puhul pöörduge kooli e-posti aadressil kiltsipk@kiltsimois.ee või telefonil 52 02 921.
Oluline info on leitav ka kooli kodulehel www.kiltsimois.ee.