Koduõppe korraldus

Alates 16. märtsist kuni uute korraldusteni toimub õppetöö e-õppe vormis. Koolimaja on suletud.

Nii õpilased kui ka õpetajad püsivad kodus.

Õppetöö käib tunniplaani järgi.

E-kooli on aineõpetaja sisestanud ainetunni. Tunnikirjelduse lahtris on tööülesanne koos tähtajaga ning viide õppematerjalidele.

Teadmiste kontrollimine ja hindamine toimub vastavalt iga aine õpetaja juhistele e-koolis.

Õpetajaga on võimalik suhelda kella 8.00 – 16.00 e-kooli, telefoni või e-maili teel.

Pärast tunde soovitame hingata värsket õhku, kuid hoiduda kontaktidest teiste inimestega.

Kõigis kooliga seotud küsimustes on õpilaste ja vanemate peamiseks kontaktisikuks klassijuhataja.