Tarkusepäev 2020

1.septembril alustas Kiltsi kool traditsioonilise tarkusepäeva aktusega. Koolil on selle õppeaastal neljakordne juubeliaasta – 230 aastat Kiltsi lossi, 165 aastat sihipärast hariduse jagamist meie piirkonnas, 100 aastat kooli Kiltsi lossis ning 250 aastat majahärra admiral Adam Johann von Krusensterni sünnist.
2020-2021 õppeaastal alustasid tööd Kiltsi Põhikoolis klassiõpetaja Gaily Tamm – 1. klassi juhataja, klassiõpetaja Viive Alatsei – 4.-5. klassi juhataja ning muusikaõpetaja Marju Metsman.
Klassijuhatajad tuletasid õpilastele meelde reegleid ja jagasid õpetussõnu, sest eelmine kohtumine klassiruumis oli toimunud distantsõppe tõttu 16. märtsil.
Vihmase ilma tõttu toimus klasside pildistamine saalis, kus taustale jäi Ivo Ridalaane maalitud kaunis natüürmordi koopia.