Evakuatsiooniõppus

22. septembreil 2020 toimus koolis õpilastele ja õpetajatele evakuatsiooniõppus. Kui suitsumasin häire tööle oli pannud, hakkas koolimaja ustest klasside kaupa evakueerujaid kogunema. “Põlevast” hoonest põgenes ka lasteaed.

Instruktor Ahto õpetas kogunenuid tulekustutit kasutama ning krapsakamad said ka praktilise kogemuse. Eriti aktiivsed olid nooremad õpilased, kes kustuti tilgatumaks tühjaks lasksid.