Admiral Krusensterni nädala mängude päev

13. oktoobril katsetasime õpilaste loovtöödena A. J. von Krusensterni teemaliste mängude toimimist.

Eliise Kivistu poolt välja mõeldud “põgenemistoa”-tüüpi mäng sidus kokku teadmised Krusensternist ja Kiltsi lossist. Mitmesse kooliruumi oli peidetud nutikust ja teadmisi nõudvad ülesanded, millede lahendused juhatasid vihje abil järgmisesse peidupaika. Noorematel klassidel olid abiks klassijuhatajad, suuremad pidid ise hakkama saama. Võitja kahjuks ei selgunudki, sest koolitund osutus terve mängu läbimiseks liiga lühikeseks ajaks.

Heli-Liis Aleksa poolt üle-eelmisel aastal valminud põrandamäng andis edumaa teadlikemaile, kuid õnn tuli ka kasuks. Puzzlemattidele kleebitud kahes vanuseastmes küsimused admiral Krusensterni ning I vene ümbermaailmareisi kohta seati ühiselt mängulauaks. Iga õige vastus andis võistkonnale plusspunkte ja vale vastus miinuseid. Võitjaks osutusid algklassidest 3. klass, kes kogus II koha omanikest tunduvalt rohkem punkte, ning vanemast astmest 6.klass.

Aitäh Eliisele ning õpetaja Liisu Tähele, kes mängud kooliperele läbi viisid!