Võõrkeelte päev

26. jaanuaril algas koolipäev võõras keeles. Õpetaja Siret Stoltseni juhendamisel esinesid kooliperele vene keeles 6. – 9. klassi õpilased. Selgeks olid õpitud erinevad laulud ja tänu julgele esitusele olid kuulajad hiirvaiksed.

Õpetaja Ann Laurand korraldas keeledoomino ja loomulikult inglise keeles. Igale õpilasele jagati doominokaardid ja ülesandeks oli moodustada õiges järjekorras sõõr. Mängu kaardid olid moodustatud erinevas raskusastmes ja pusimist oli hulga. Parasjagu enne vahetundi jõudis koostöös sündinud lahendus valmis.

Aitäh õpetaja Siretile ja õpetaja Annile!