Selle õppeaasta viimane koolipäev

11. juunil lõppes kooliaasta. Traditsiooniliselt jagati õpilastele kiituskirju ning sportlike tulemuste eest nimelisi kruuse. Meenetaldriku loometööde eest sai Lupe, Virumaa laste luulevõistluse raamatud said Linell ja Robert koroona-teemalise võistlustöö eest. Igast klassist valiti ka koolikeskkonna looja ja hoidja.

Päeva lõpetuseks tegime ära klasside pildid, mis distantsõppeajal tegemata jäid.