Kontsert 17. juulil 2021

Laupäeval, 17. juulil 2021 kell 11.00 Kiltsi lossis Unustatud m,õisade mängu piletiga Tšellopoiste kontsert.