Virtuaalne kohtumine projektipartneritega

13.-15. detsembril toimus virtuaalne kohtumine projekti “Teadlikkus on jõud” partneritega.

Esimesel päeval tutvuti teineteisega, koolidega ning tehti väike ülevaade koduriikidest. Hispaania esitles nende piirkonna kõige suuremat keskkonnaprobleemi – Mar Menori. Teemaga seoti ka kaks virtuaalset mängu.

Teisel päeval demonstreerisid Norra meeskonna liikmed veega seotud katseid, sest veereostus on nende suurim probleem. Testisime meie läheduses leiduvat allika- ning jõevett, kraanist voolavat vett ning kaevust toodud veeproove. Märgatava tulemuse andis Gruusia mineraalvee testimine.

Järgmiseks oli meie kooli esitlus ning mäng metsade lageraie kohta.

Samal päeval vaatasime videosid Rumeenia õhureostusest ning saime õpetuse lihtsa kuid toimiva vahendi meisterdamiseks õhureostuse määramiseks.

Viimasel päeval oli Serbia kord tutvustada õhureostuse probleeme nende maal. Saadud uute teadmiste kohta valmistasid Kahoodi Norra õpilased.

Meie meeskonna eestvedajaks oli õpetaja Ann Laurand. Aitäh!