Võõrkeeltepäev

15. veebruaril toimus kooli saalis võõrkeeltepäev. Võõrkeelseid esinejaid oli pea igast klassist. Laulude ja sketšidega ettevalmistunud õpilased näitasid julgelt koolikaaslastele enda oskuseid.

Aitäh esinejatele neid ettvalmistanud õpetaja Siret Stoltsenile ja õpetaja Ann Laurandile!