Väikevahendite soetamine valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamiseks

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekti number: 2014-2020.1.04.21-0346

Projekti nimi: Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamiseks

Projekti eesmärk ning tulem: Projekti eesmärgiks on, et iga Väike-Maarja valla üldhariduskooli HEV õpilane tunneb, et tema on oma kogukonna, kooli, klassi ja õpetaja jaoks väärtus ning tema erivajadused kodulähedases koolis tavaklassi tingimustes on parimal viisil toetatud. Õpetajad rakendavad kaasava hariduse põhimõtteid enesekindlalt, õppetöö tavaklassi tingimustes on hõlpsamini diferentseeritav, mitmekesine ning igat õpilast toetav.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus 48 504,21, millest toetusega kaetakse 40 986,00.