Projekti “Awareness is Power” kohtumine Serbias

21.-30. oktoobril toimus Erasmus+ projekti “Awareness is Power” kohtumine Serbias Sremski Karlowcis. 23. oktoobri nime kandvas põhikoolis kohtusid partnerid Hispaaniast, Norrast ja Rumeeniast.

projekti kohtumise teemaks oli energia, kuidas seda kuskil toodetakse ning mis on erinevate energialiikide plussid ning miinused. Kodutööks oli ehitada mudel enim kasutatava energialiigi tootmise kohta. Hispaanias, Rumeenias ning Serbias toodetakse suur osa elektrienergiast päikesepaneelide abil, Norras on kasutusel hüdroenergia ning meie rääkisime põlevkivi energial toimivast soojuselektrijaamast.

Teine kodutöö oli energialiikide plussid ja miinused. 7. klassi ühistööna valminud plakatil selgus, et nn “rohelisel energial” on miinused samapalju kui plusse. Kokkuvõtteks võib öelda, et pole ainult head või ainult halba energia – igal omad head ja vead.

Meie kohtumisel käinud õpilastest meeskond võttis ülesannet leida uusi sõpru väga tõsiselt. Kõik olid väga head suhtleja ning sõpru, kellega õhtul õues möllata, leiti hulgi.

Aitäh toredatele reisikaaslastele Laurale, Eglele, Kaarlile, Laurile, õpetaja Annelile ja õpetaja Erkole!