Õpetajate esmaabikoolitus

5. jaanuaril olid õpetajad taaskord targemaks saamas, seekord esmaabi andmise vallas.

Koolitaja Signe Kadastik viis läbi esmaabi teooria osa, mis oli illustreeritud rohke pildimaterjaliga, ning praktilise osa mannekeenil inimese elustamise kohta. Õppusel korraldati mitmeid “mänge” kolleegi usaldamise alal. Enim tekitas elevust “haavatutele” esmaabi andmine, kus tuli näidata õpitud oskuseid pinge olukorras.