Värkstoa paelabor

10. jaanuaril viibisid 7.-9.klassi õpilased Väike-Maarjas paelaboris.