Õpilasesinduse valimised

25. mail oli koolisal siginat-saginat täis – toimusid õpilasesinduse valimised järgmiseks õppeaastaks. Kandidaate oli neliteist, valituks said viis – igast klassist üks esindaja.

Valimised toimusid järgides riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimiste traditsioone. Igal õpilasel oli võimalus nimekirja ja õpilaspileti alusel hääletada ühe kandidaadi poolt. Enne hääletussedeli valimiskasti laskmist löödi sedelile tempel valimisvõltsingute vältimiseks. Õpilased olid väga aktiivsed ja väärikad õpilaste esindajad said demokraatlikult valitud.

Aitäh õpetaja Evele ja praegu toimetavale õpilasesindusele!