Nordplus projekti esimesed päevad

6. novembril alustasime kahe ekipaažiga sõitu Alanta poole. Mida kaugemale Eestist seda kehvemaks ja kurvilisemaks läksid teed. Õhtuvidevikus jõudsime pärale – Googel juhatas meid üle kitsa purde (sillaks on seda palju nimetada), mille puhul tekkis tõsine kahtlus, kas see ka vastu peab.

Meid olid tervitamas Alanta Gümnaasiumi õpilased. Esmalt mängiti tutvumise mängu, kus kella sihverplaadile oli vaja leida projektipartnerite hulgast kaaslaseid. Õnneks olid kohalikud tüdrukud aktiivsemad ja esimesed tutvused said loodud.

Teisipäeval tutvustati meile Alanta koolimaja ja küla. Teatevõistluses oli vaja kokku panna Euroopa kaart ning klotsidelt leida tähed, millest moodustus Lituania. Saime ka kohe targemaks – pikad ja ülipikad täishäälikud kirjutatakse siin hoopis teisiti.

Pärast lõunat siirdusime Anykščiai regionaalparki. Metsaga park on loodud 1992. aastal, et kaitsta ümbruse maastikke, loodusobjekte ja kultuuripärandit. Regionaalpargist on leitud 769 taimeliiki ja moodustatud rohkesti kaitsealasid. Lisaks kaitsealadele asub regionaalpargis veel arvukalt looduskaitsealuseid üksikobjekte, nende seas ka üks Leedu suuremaid rahne Puntukas. Regionaalpargis voolab ainult Leedu maa-alal voolav pikim jõgi Šventoji.

Õhtupooliku veetsime linna spaas lõõgastudes mullivannides.