Oma silm on kuningas

Hea Kiltsi mõisakooli sõber ja ettevõtja!

Liitusime algatusega “Oma silm on kuningas”, mis kutsub ettevõtteid toetama 8.-9. klasside õpilaste loodusainete õpet.

Praktikal, Eesti Inseneride Liit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad ettevõtteid üles toetama koole, kinkides neile katsekomplekte, millega saab iga õpilane unikaalse võimaluse reaalainete õppimiseks ning ise praktikas teooriat kinnistada.

See on ettevõtete võimalus panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte.

Toeta praktilist ja motoveerivat reaalainete õpet, kinkides meie koolile vajalikke katsekomplekte.