Teade seoses võimaliku õpetajate streigiga

22.jaanuaril algavas planeeritavas õpetajate streigis osaleb Kiltsi Mõisakoolist neli õpetajat. Nende õpetajate puudumine ei mõjuta meie kooli tavapärast koolielu. Puuduvate õpetajate tunnid asendatakse või leitakse õpilastele selleks ajaks tegevused. Õpetajate kavandatav streik ei ole põhjuseks, miks õpilane peaks koolist puuduma. Õpilasbussid liiguvad tavapäraselt, koolilõuna on tagatud.