Lõunamere atlas 200

5. veebruaril täitus Lõunamere atlase ilmumisest 200 aastat. Sel puhul korraldasime vanematele koolilastele õppekäigu Tartusse Eesti rahvusarhiivi, et oma silmaga kuulsat kaardikogumikku näha.

Rahvusarhiivis tutvustas kohalik giid meile arhiivitöö põhimõtteid ja olulisust. Nägime ka 13.sajandist pärit pärgamendile kirjutatud ürikut, raamatute restaureerimist ning kõikidele tingimustele vastavat hoidlat.

Õpilased said oma silmaga näha nii admiral Krusensterni koostatud Lõunamere atlast kui ka reisiatlast, mis sisaldab meie majas eksponeeritavaid gravüüre. Selgus, et lisaks reisil kaasas olnud osava käega Tilesiusel oli väga hea joonistaja ka Löwenstern, kelle käsikirjalises päevikus oli mitmeid suurepäraseid illustratsioone.

Suur tänu külastuse organiseeriale ja atlaste tutvustajale Madis Michelsonile.