ÕPILASESINDUSE VALIMISED

28. mail toimusid taaskord õpilasesinduse valimised. Järgime riigikogu valimise protseduuri – valida saab vaid õpilaspileti esitanud õpilane, valida saab mitme kandidaadi hulgast ja iga klassi parim osutub valituks. Valimised korraldas praegu tegutsev õpilasesindus huvijuhi abil.