Öökool “Kriisiks valmis!”

5. juuni õhtul oli kooliõu siginat-saginat täis. Õuel kaikusid politsei- ja päästeauto sireenid. Ei olnud tegemist õnnetusjuhtumiga, vaid koolipere viis läbi järjekordset öökooli.

Kaasatud oli Päästeamet, PPA, Naiskodukaitse ja mitu vabatahtlikku. Kontrollpunktis tuli lastel vastata mitmetele küsimuste ja koguda punkte. Oluline ei olnud kiirus vaid teadmised. Arutleti mürgiste taimede, haavade sidumise ning põletuste teemal. Teada oli vaja, millised esemed osutuvad seenele minekul vajalikuks ja millised vidinad on vajaliku jalgrattaga ohutuks liiklemiseks. Eraldi teema oli veeohutus ja päästevesti kasutamine. Viimasel etapil külastas meid lilla karu, kes õpetab lapsi sallivalt ja kaaslast toetavalt käituma.

Aitäh kõigile abilistele! Rumalamaks ei jäänud öökoolis keegi, oli hea võimalus teadmisi koguda ja kaaslastega lustida.