KODUÕPE

Vastavalt HTM määrusele nr 6 28. veebruarist 2018 “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” § 5 võimaldab Kiltsi Põhikool omandada põhiharidust koduõppe vormis.