Erasmus+

2017-2019 osaleb Kiltsi Põhikool koos  Osnovno Uchilishte „Geo Milev“ (Bulgaaria), Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure (Itaalia), CEIP Mediterraneo (Hispaania) ja Agrupamento de Escolas Dr Antonio Augusto Louro (Portugal) koolidega Erasmus+ projektis “Richness by Diversity”. Projekti eesmärkideks on tutvuda parimate praktikatega uussisserändajate õpetamisel ja ühiskonda integreerimisel ning töötada ühiselt välja uusi õppematerjale uussisserändajatel paremaks kohaliku keele omandamiseks.

Projekti “Richness by Diversity” kodulehekülg

Projekti tegevustega saab tutvuda ka Facebooki lehel Richness by diversity (RBD).