NORDPLUS

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖPROJEKT “NORDPLUS”

2008. aastast käivitus Põhja- ja Baltimaid hõlmav Nordplus programm, mille eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd ning anda oma panus Põhja- ja Baltimaade ühisesse haridusmaastikku.

Projekti, pealkirjaga “Art is a bridge between cultures” – “Kunst on sild kultuuride vahel”, algatajaks on Kiltsi Põhikool. Projekti kestvus on 3 aastat ning projektis osalevad veel Å kool Norrast ja Šeta kool Leedust.

I projektikoosolek Kiltsis 14.-21.dertsembril 2008

II projektikoosolek Šetas 16.-23.märtsil 2009

III projektikoosolek Lyngdalis 19.-25.oktoobril 2009

IV projektikoosolek Kiltsis 30.maist – 6.juunini 2010

V projektikoosolek Šetas 12.-19.oktoobril 2010

VI projektikoosolek Lyngdalis 22.-28.märtsil 2011