3. klass

Klassijuhataja õpetaja Margit Kilgi

Madis Ennus
Thor Aleksander Salu
Alyssa Syla
Aleksandra Tšurbakova