Üritused

Üritused 2019-2020

I TRIMESTER
1 KORD TRIMESTRIS ELAVA MUUSIKA KONTSERT
1 KORD POOLAASTAS TEATRIKÜLASTUS
1.SEPT. TEADMISTEPÄEV, KOOLIAASTA PIDULIK AVAMINE
18.SEPT. ÕPILASESINDUSE VALIMISED
12. SEPT. ALGKLASSIDE MEISTRIVÕISTLUSED
19. SEPT. KERGEJÕUSTIKU MV
24.SEPT. SPORDIPÄEV
25.SEPT. SÜNNIPÄEVALASTE ÕNNITLEMINE
1.OKT. MUUSIKAPÄEV
3.OKT. ÕPETAJATE PÄEV
10.OKT. ETTELUGEMISE PÄEV
18.OKT. HÕIMUPÄEV, KOOLI SÜNNIPÄEV, ADMIRAL KRUSENSTERNI PÄEV, SÜNNIPÄEVALASTE ÕNNITLEMINE
21.-27.OKT KOOLIVAHEAEG
31.OKT. HALLOWEENI STIILIPIDU
7.NOV. PEREPÄEV
21. NOV. KODANIKUPÄEVA VIKTORIIN
26.NOV. SÜNNIPÄEVALASTE ÕNNITLEMINE
28. NOV. VÄRKSTUBA III KOOLIASTE