Mõis ja park

allikas1

Kiltsi lossi ümber laiub park oma põlispuude, allikate, omanäolise taimestiku ja loomastikuga. Park on planeeritud ja rajatud admiral Krusensterni poolt inglise stiilis.

Park hõlmab ligikaudu 4,5 ha. Pargis ja lähiümbruses leidub 7 suuremat ja hulgaliselt väiksemaid allikaid.

keldritagant

Parki rajatud õpperada, mille kaudu on võimalus täiendada õpilaste ja kõigi huviliste looduskeskkonnaalaseid teadmisi, on renoveerimisel, mis ei sega nautimast pargi kauneid vaateid. Loodusõpperaja pikkus on 1,5 km. Raja läbimisele kuluv aeg 1-2 tundi. Sobib igas eas õpilastele ja täiskasvanutele.

Infot telefonil 32 53 411.