Vilistlased

Kiltsi Põhikool tänab Raissa Juhastet ja kõiki vilistlasi, kes aitasid lendude fotode ja nimekirjadega. Kahjuks on andmed mõne lennu kohta veel ebatäpsed ja lünklikud.
Palun kõiki, kellel on Kiltsi kooli lõpetajate kohta täiendavaid materjale, kontakteeruda telefonil 32 53 411 või 52 02 921  (Merje Leemets) või aadressil merje.leemets@kiltsimois.ee.

1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019