Eksamid ja tasemetööd

7. KLASSI loovtöö

2019/2020 õppeaastal on kohustusliku loovtöö üldteemaks “A. J. von Krusenstern”.

8. KLASSI VALIKEKSAM

otsustatakse I õppenõukogus novembri lõpus. Eksam toimub 28. mail algusega kell 9.00.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena: 10. juunil 2020

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2019.

2014-2015 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2014-2015 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2013-2014 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2013-2014 LÕPUEKSAMITE TULEMUS MAAKONNAGA

2011-2012 TASEMETÖÖDE TULEMUSED

2011-2012 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2010-2011 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNA JA riigiga

2010-2011 LÕPuEKSAMITE VÕRDLUS MAAKONNA ja riigiga