Eksamid ja tasemetööd

7. KLASSI loovtöö

2021/2022 õppeaastal on kohustusliku loovtöö üldteemaks “Teadlikkus on jõud” (keskkonna teema väga laias valikus).

8. KLASSI VALIKEKSAMID 2021-2022 ÕPPEAASTAL
inglise keel, bioloogia ja keemia.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

  • eesti keel: 30. mail 2022
  • matemaatika: 6. juunil 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena: 14. juunil 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2021/2022. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

2014-2015 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2014-2015 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2013-2014 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2013-2014 LÕPUEKSAMITE TULEMUS MAAKONNAGA

2011-2012 TASEMETÖÖDE TULEMUSED

2011-2012 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2010-2011 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNA JA riigiga

2010-2011 LÕPuEKSAMITE VÕRDLUS MAAKONNA ja riigiga