Järelvalve

JÄRELVALVE

Välishindamiseosakonna ekspert Keskväljak 4, Jõhvi 7354077 Marianne.Kivimurd-Tarelkina@hm.ee
Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, 50088, Tartu 735 0222 hm@hm.ee
Ida-Eesti Päästekeskus Lai 7, 30328, Kohtla-Järve 339 1900 ida@rescue.ee
Andmekaitse Inspektsioon Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn 627 4135 onfo@aki.ee
Terviseamet > Ida talitus Kalevi 10, 30322, Kohtla-Järve 337 5214 ida@terviseamet.ee
Tööinspektsioon > Ida Inspektsioon Malmi 2B, 41537, Jõhvi 335 6453 ida@ti.ee
Keeleinspektsioon > Ida-Viru järelvalvetalitus Keskallee 19, 30321, Kohtla-Järve 337 3905 Marge.Magi@keeleinsp.ee
Väike-Maarja Vallavalitsus Pikk 7, 46202, Väike-Maarja 329 5750 valitsus@v-maarja.ee