Tööpakkumised

Kiltsi Mõisakooli Rändurite rühm ootab alates 1.juunist enda hulka sõbralikku, rõõmsameelset, aktiivset, koostööaldist ja algatusvõimelist abiõpetajat. Nõutav vähemalt keskharidus, kasuks tuleb pedagoogikakursuste ja koristuskursuste läbimine.
Kandideerijal saata haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus 1. maiks 2024 aadressile kiltsipk@kiltsimois.ee või postiaadressil Kiltsi Mõisakool, Liivaküla, 46218, Väike-Maarja vald.
Kiltsi Mõisakool võtab konkursi korras uuest õppeaastast tööle
klassiõpetaja,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
HEV-õpetaja,
muusikaõpetaja,
tehnoloogiaõpetaja,
kunstiõpetaja.
Kandideerijal nõutav erialane magistrikraad. Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata 15. maiks 2024 aadressile kiltsipk@kiltsimois.ee või postiaadressil Kiltsi Mõisakool, Liivaküla, 46218, Väike-Maarja vald.