Hoolekogu

KILTSI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU

Rein Möldre – hoolekogu esimees – reinmoldre@gmail.com,

Reelika Olle – reelikaolle@gmail.com

Siret Stoltsen – vallavolikogu esindaja –siret.stoltsen@kiltsimois.ee,

Margit Kilgi – õpetajate esindaja – margit.kilgi@kiltsimois.ee,

Riina Vissak – lasteaia lapsevanemate esindaja – vissak1986@gmail.com,

Kristel Kitsing – protokollija,  lapsevanemate esindaja – kristel.kitsing@gmail.com,

Nelli Eerma – lapsevanemate esindaja – nelli.lusmagi@gmail.com,

Olavi Eerma – lapsevanemate esindaja – olavi@eermaehitus.ee,

Kristi Kašuba – lapsevanemate esindaja – kasubakristi5@mail.ee,

Erko Elmik – lapsevanemate esindaja – erko.elmik@mail.ee,

 Laura Hiielaid – õpilasesinduse esindaja – laura.hiielaid@kiltsimois.ee.

Hoolekogu liikmete valimise kord

Protokoll nr 1     |     Rahulolu küsitlus 2010

Protokoll nr 2 

Protokoll nr 3 

Protokoll nr 4 

Protokoll nr 5 

Protokoll nr 6 

Protokoll nr 7 

Protokoll nr 8 

Protokoll nr 9 

Protokoll nr 10 

Protokoll nr 11

 Protokoll nr 12 

Protokoll nr 13 

Protokoll nr 14 

Protokoll nr 15 

Protokoll nr 16     |     Rahulolu küsitlus 2012

Protokoll nr 17 

Protokoll nr 18 

Protokoll nr 19 

Protokoll nr 20 

Protokoll nr 21 

Protokoll nr 22     |     Rahulolu küsitlus 2013

Protokoll nr 23 

Protokoll nr 24 

Protokoll nr 25 

Protokoll nr 26 

Protokoll nr 27 

Protokoll nr 28

HK pr. 29, 18.01.16

HK pr. 30 17.05.16

HK pr. 31 05.12.16

Hk pr. 32 26.05.17

Hk pr. 34 26.11.2018

Kk pr. 35 28.10.2019

HK pr 36 19.11.20

HK pr 37 15.12.20

HK pr. 38, 26.08.2021

HK pr. 39 30.09.2021

HK pr. 40 5.12.2022

HK pr. 41 27. 03. 2023